Birthdays In - December

Date Name
01-Jan
02-Jan VIVEK JACOB THOMAS
02-Jan Nevin Joseph
02-Jan Vivek Jacob Thomas
02-Jan NEVIN JOSEPH
05-Jan Johanna Johny
07-Jan Ramani George
10-Jan NOAH THOMAS
15-Jan JITHIN YOHANNAN
15-Jan Jinu Ann Easaw
15-Jan LINTY JOHN VARGHESE
22-Jan HANNAH SUSAN ABRAHAM
23-Jan JUAN JOHNY
23-Jan CALEB ABRAHAM
23-Jan LUKAH JOHN VARGHESE
25-Jan SAM MATHEW
26-Jan PREMILA MATHAI
26-Jan SUSAN THOMAS
Date Name
01-Nov REJU MAMEN
01-Nov JASMINE ZACHARIAH
06-Nov KURIAN UTHUP
07-Nov NATHANIEL ROSHAN
07-Nov VARGHESE RAJESH MATHEW
08-Nov P. K MATHAI
12-Nov MELDRICK B JOHN
14-Nov IVIN JACOB
15-Nov JAIMOL JOHN
17-Nov BENJAMIN JOHNS
17-Nov MIA GEORGE
19-Nov LIYAH GRACE VARGHESE
20-Nov JISSAMMA THOMAS
20-Nov JISSAMMA THOMAS
26-Nov SAPNA THOMAS
26-Nov SHYLA SUSAN JACOB
28-Nov ALYSSA THOMAS
29-Nov TALITHA ABRAHAM
Date Name
01-Dec NIMMI MANALOOR
03-Dec EVIN GEORGE
06-Dec MIRIAM ALISA CHERIAN
06-Dec SHYNI DAVID
09-Dec AARON JOSEPH
12-Dec BINDU GEORGE
12-Dec JOHNY ITTIARA
13-Dec EMIL GEORGE
13-Dec SUNU GEORGE
20-Dec ANCY ALEXANDER
22-Dec ASHLEY SARA SHAJI
22-Dec JASON DAVID
23-Dec SEREENA ABRAHAM
27-Dec NITHIN V ABRAHAM
28-Dec GIFTY EASOW UTHUP
30-Dec NICOLE THOMAS
30-Dec PRIYA THOMAS
Get in Touch

St Thomas Mar Thoma Church, Indianapolis

(Diocese of North America & Europe)

463 E Main St, Carmel, IN 46032

St. Thomas Mar Thoma Church

Diocese of NAE

© All Rights Reserved